Share your idioms

Summit An Idiom

banner image

ABOUT YOURIDIOMS.COM

YOURIDIOMS.COM is a free online idioms dictionary aims to provide meanings, explanations, origin, author, people usage ... of idioms, proverbs, phrases as well một từ điển thành ngữ trực tuyến nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về các thành ngữ, tục ngữ bao gồm: giải thích ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời, tác giả, khu vực địa lý, ...

Bên cạnh đó còn có thông tin, giải thích về những câu nói nổi tiếng trong tiếng anh và tiếng anh-mỹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt một cách chính xác, đáng tin cậy, dựa trên nguồn tham khảo được trích dẫn rõ ràng và được kiểm tra bởi chuyên gia về ngôn ngữ đồng thời cũng là người bản xứ. 

Nhờ công đồng và cộng tác viên của YOURIDIOMS.COM , 300.000 thành ngữ/tục ngữ/câu nói nổi tiếng và liên tục được cập nhật, phân loại, sắp xếp theo từng danh mục, sở thích của người dùng, dựa theo những từ khóa về tác giả, chủ đề, nguồn gốc, ...

Vào khoảng cuối năm 2018, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về sử dụng thành ngữ và hiểu về văn hoá tiếng Anh là rất cần thiết. Chính vì thế, chúng tôi đã thành lập trang web YOURIDIOMS.COM với mục đich cung cấp cổng thông tin miễn phí về thành ngữ trên hai thứ tiếng Anh - Việt và Anh - Anh.

Bằng cách ứng dụng máy học để tự động sưu tầm, phân loại các thành ngữ, tục ngữ, những câu nói nổi tiếng trên các trang web tin tức cùng với sự đóng góp hiệu chỉnh từ cộng tác viên và sự tham vấn học thuật từ các chuyên gia bản ngữ. Chúng tôi tự hào xây dựng nên bộ từ điển về thành ngữ lớn nhất thế giới.

Từ điển trực tuyến YOURIDIOMS.COM không chỉ cung cấp cho bạn nghĩa của thành ngữ, tục ngữ, những câu nói nổi tiếng mà còn cung cấp về cách sữ dụng, ví dụ, lịch sử, tác giả của nó. Để bạn hiểu hơn về văn hoá của người Anh, Mỹ và sử dụng chúng một cách chính xác hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và động viên từ những người bạn: Nick, Jane, Anna, những cộng tác viên và người dùng đã luôn bên cạnh chúng tôi đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng, hiệu chỉnh bộ cơ sở dữ liệu cho website ngày một hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn,

Mọi đóng góp xin gữi email về: info@youridioms.com

banner image