XEM NHIỀU NHẤT

Không có tiền

Example:

He does not have two beans to rub together.

-

Anh ta không có tiền. 

Dù điều đó hiện tại có tồi tệ, nhưng may là chúng đã không tồi tệ hơn như thế.

Example:

I lost all their possessions due to the flooding. Fortunately, my family is safe. Yeah, nothing so bad but it might have been worse.

-

Tôi đã mất hết tài sản do lũ lụt. May mắn thay gia đình tôi vẫn an toàn. Vâng, dù hiện tại thật sự tồi tệ nhưng may là điều gị tồi tệ hơn xảy ra.

Cảm thấy may mắn bởi vì bạn tránh được một tình huống xấu.

Example:

You should count your lucky stars as you managed to avoid that violent car accident.

-

Bạn thật may mắn vì đã tránh được một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng.

MỚI CẬP NHẬT

Không có tiền

Example:

He does not have two beans to rub together.

-

Anh ta không có tiền. 

Được sử dụng để chỉ một nhà bảo vệ môi trường hăng hái theo cách xúc phạm

Example:

Eagle freaks protested against the plan to build a road through the forest.

-

Những nhà bảo vệ môi trường đã biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng con đường xuyên qua khu rừng.

Cực kỳ giàu có

Example:

Jacob's family is well-known for being stinking rich in the village.

-

Gia đình Jacob nổi tiếng là giàu có trong làng.

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
running on fumes
Tiếp tục hoạt động ngay cả khi đang cạn kiệt năng lượng, tài nguyên hoặc tiền bạc
Example: I was told to rest because I seemed like I was running on fumes.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode