Liên Hệ

Bạn đang có vấn về đăng nhập, vấn đề về tài khoản, hay vấn đề về truy cập đến những tính năng vượt trội?

Có phải bạn có câu hỏi về youridioms.com như lời khen, phản hồi, phê bình hoặc những dịch vụ khác hay nội dung của chúng tôi ?

Nếu có, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Email: [email protected]

Phone: +84 985206757

Hoặc liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây:

Chia sẽ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

TODAY
out of earshot (of somebody/something)
Quá xa để có thể nghe thấy âm thanh
Example:
I was out of earshot and could not know what they were talking.
Darkmode