Bản Quyền và Pháp Lý

Nội dung bên dưới là quyền sở hữu về nội dung và báo cáo pháp lý cơ bản của chúng tôi. Tất cả nội dung có giá trị thông qua trang web là thuộc bản quyền của Youridioms.com. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.

Chúng tôi cho phép người dùng chỉ xem, in, tải về tài liệu cho mục đích cá nhân, phi thương mại và sử dụng trong lớp học nhưng không được phép xóa bỏ dấu đăng ký, bản quyền và những dấu ấn bản quyền khác. Sử dụng trong lớp học tức là sử dụng phi thương mại bởi một giáo viên được công nhận trong khi các học sinh đã đăng ký vào một trung tâm, học viện giáo dục đã được chứng nhận.

Người dùng không được phép thay đổi nội dung của trang web hoặc tái bản, công khai, phát tán, lan truyền, liên kết, điều chỉnh hoặc kết nối thân mật nó với các trang web khác mà không có sự cho phép từ Youridioms.com. Người dùng có thể sẽ sáng tạo dữ liệu trên biểu mẫu điện tử hoặc biểu mẫu viết tay bằng cách tải xuống và lưu giữ từ hệ thống tất cả nội dung. Tất cả các quyền khác bảo lưu.

Khi sử dụng trang web Youridioms.com là bạn đồng ý với các điều khoản được thiết lập trong văn bản này. Bạn có thể sẽ truy cập vào một vài bộ phận của trang web mà không cần đăng ký thành viên hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn. Khi thông tin trên web có thể không hoàn thiện, quá hạn hoặc không chính xác và có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, đội ngũ của Youridioms.com có quyền tùy ý cập nhật trang web. Vì thế, các thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không thông báo.
Chúng tôi có quyền thay đổi báo cáo pháp lý. Bất kỳ thay đổi nào về báo cáo pháp lý này sẽ được đăng lên trang này và khi cần thiết chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thư điện tử. Một số những điều khoản của báo cáo pháp lý này sẽ được thay thế bởi những báo cáo pháp lý chính thức hoặc các điều khoản ở một số trang của trang web.

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
in any (way,) shape or form

Trong mọi tình huống, bằng bất kỳ hình thức nào.

Example:

I will not accept it in any way, shape or form.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode