Câu Hỏi Thường Gặp

Những điều bạn cần biết để dùng trang web hiệu quả hơn.

1. Bạn có thể tìm thấy thông tin về chính sách bảo mật và cookie ở đâu?

Vui lòng đọc trang này để hiểu hơn về chính sách bảo mật và cookie

2. Bạn có thể tìm thấy thông tin về bản quyền và pháp lý ở đâu ?

Vui lòng đọc trang này để hiểu hơn về bản quyền và pháp lý

3. Ai có thể giúp bạn giải đáp các câu hỏi của bạn về Youridioms.com như các ý kiến, phàn nàn, hoặc bình luận về các dịch vụ khác, nội dung ngữ pháp hay sử dụng?

Vui lòng gửi các ý kiến, phàn nàn hoặc bình luận về các dịch vụ khác, nội dung sử dụng và ngữ pháp qua info@youridioms.com hoặc sử dụng biểu mẫu này.

4. Trang web hỗ trợ bao nhiêu ngôn ngữ?

Youridioms.com là từ điển online song ngữ Anh-Việt.

5. Làm thế nào để đóng góp thêm một thành ngữ mới cho trang web.

Chúng tôi luôn hoan nghênh đóng góp của bạn cho trang web để nân gcao chất lượng dịch vụ. Nếu bạn muốn đống góp một thành ngữ, cụm từ, tục ngữ hoặc câu châm ngôn mới, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách điền vào biểu mẫu này.

6. Làm thế nào để giúp chúng tôi sửa những lỗi đánh máy trong nội dung

Nếu bạn gặp bất cứ lỗi đánh máy nào, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: info@youridioms.com hoặc sử dụng biểu mẫu này.

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
in any (way,) shape or form

Trong mọi tình huống, bằng bất kỳ hình thức nào.

Example:

I will not accept it in any way, shape or form.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode