Câu Trích Dẫn Trong Tiếng Anh

Trích dẫn trong tiếng Anh là gì?

Một lời trích dẫn là việc lặp lại một câu, cụm từ hoặc đoạn từ lời nói hoặc bài văn của ai đó, được sử dụng rộng rãi trong văn nói và văn viết.

Tại sao chúng ta nên dùng trích dẫn trong văn nói và văn viết?

Sử dụng trích dẫn có thể mang đến một vài lợi ích cho bài văn hoặc bài diễn thuyết của bạn. Bạn nên thêm trích dẫn khi cần nhiều ủng hộ hơn cho quan điểm của bạn. Nhờ đó, ý tưởng của bạn hoặc lập luận của bạn thêm được củng cố bởi một người thứ hai có danh tiếng, sự tín nhiệm và hiểu biết, vì thế bài diễn thuyết hoặc bài văn của bạn trở nên khách quan hơn. Hơn nữa, đó cũng là một cách hay để thể hiện kiến thức của bạn và chứng minh rằng bạn có học thức và có chuẩn bị tốt.

Làm thế nào để trích dẫn

Thật quan trọng để trích nguồn trích dẫn để có được một bài viết hiệu quả và tránh được lỗi đạo văn. Để trích dẫn, chúng ta sử dụng dấu trích dẫn. Trong tiếng Anh-Mỹ , người ta dùng dấu nháy kép được sử dụng cho các lời trích dẫn và dấu nháy đơn cho lời trích dẫn trong trích dẫn trong khi đó trong tiếng Anh- Anh, người ta dùng dấu nháy đơn cho các trích dẫn và dấu nháy kép cho cá lời trích dẫn trong trích dẫn.

Ví dụ:

Tiếng Anh- Mỹ:

“Today, I would like to explain the meaning of the quote ‘Many hands make light work,’”said the teacher.

Tiếng Anh-Anh:

‘Today, I would like to explain the meaning of the quote“Many hands make light work,”’said the teacher.

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
as calm as a toad in the sun
Bình thản chấp nhận những gì xảy ra, bình chân như vại
Example: We can't believe that Liza is as calm as a toad in the sun when she knows she's failing the test the 3rd time.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode