Chính Sách Bảo Mật và Cookie

Khi bạn truy cập vào trang web Youridioms.com, tức là bạn đồng ý với những chính sách cho người dùng của chúng tôi dưới đây. Chính sách này có khả năng sẽ thay đổi mà không thông báo, làm ơn kiểm tra đường dẫn thường xuyên để cập nhật ( nội dung này được cập nhật vào ngày 13 tháng 08 năm 2019).

Sử dụng cookies

Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ dưới máy tính của người sử dụng khi truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn truy cập vào Youridioms.com, bạn đồng ý rằng chúng tôi được phép sử dụng các cookie trên máy tính của bạn. Bạn cho phép chúng tôi phân tích lưu lượng truy cập đến các dịch vụ của chúng tôi, lưu trữ thông tin lịch sử về các trang bạn đã ghé vào để cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt hơn ví dụ như các lượt xem trang gần đây. Chúng tôi sử dụng cookie chỉ cho mục đích thống kê và cho việc nâng cao tốt hơn hiệu xuất của trang web, sau đó các cookie sẽ bị xóa khỏi hệ thống. Các cookie chỉ cho phép chúng tôi truy cập thông của bạn cho trang web Youridioms.com và chúng tôi không thể truy cập những thông tin khác về bạn.

Nếu bạn cho rằng chúng tôi đang giữ những thông tin không chính chủ về bạn hoặc thông tin sai lệch. Vui lòng liên lạc với chúng tôi qua info@youridioms.com, chúng tôi sẽ đính chính hoặc xóa thông tin theo yêu cầu của bạn.

Dữ liệu người dùng chúng tôi thu thập

Mỗi khi bạn vào trang web của chúng tôi hoặc dùng các dịch vụ của chúng tôi, hệ thống sẽ sử dụng cookie và các kỹ thuật khác để lưu giữ các thông tin như là địa chỉ IP, url, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày và thời gian truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Khi bạn đăng ký thành viên, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân như là họ tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử, và một số thông tin khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin của ban như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, để gửi những thông báo mới về dịch vụ của Youridioms.com hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cho việc nghiên cứu và phân tích để vận hành và nâng cấp công nghệ cho trang web. Chúng tôi có thể sẽ kết nối thông tin cá nhân bạn cung cấp với những thông tin ngoài dịch vụ hoặc từ các bên thứ ba để phân thích nội dung thích hợp với bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định bạn có thể sẽ yêu thích bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào của bên thứ ba hay không.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau đây:

  • Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
  • Bạn tin rằng thật cần thiết để cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, ví dụ: để tuân theo yêu cầu pháp lý, ngăn cản tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc cho mục đích an toàn của người sử dụng hoặc cộng đồng, vân vân.
  • Bên thứ ba là người đạt được toàn bộ hoặc hầu hết pháp nhân được sử hữu bởi Youridioms.com. 
  • Thông tin các nhân là dữ liệu nặc danh về những người truy cập và lưu lượng truy cập Youridioms.com. Chúng tôi sẽ chia sẻ loại thông tin này với các bên thứ ba để họ có thể biết các loại người truy cập và lưu lượng truy cập, và sử dụng dịch vụ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quảng Cáo

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo từ các bên thứ ba nhằm phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của Youridioms.com. Những công ty này có thể kết nối và sử dụng dữ liệu nặc danh của bạn khi bạn truy cập vào Youridioms.com( ngoại trừ thông tin bạn đã cung cấp cho Youridioms.com như số điện thoại, tên và thư điện tử) hoặc những trang mạng khác để hiển thị quảng cáo.
Chúng tôi cho phép các bên thứ ba quảng cáo trên Youridioms.com và thu tập thông tin như trình duyệt web, hệ điều hành, ngày, địa chỉ IP và các tương tác với quảng cáo như nhấp chuột, lướt chuột hoặc lăn chuột trên các bản thống kê. Tuy nhiên người truy cập không nhận ra họ khi truy cập Youridioms.com.

An ninh

Chúng tôi giữ bí mật thông được cung cấp từ các hội viên như tên, thư điện tử, số điện thoại trên hệ thống và thông tin ổ cứng. Chúng tôi đảm bảo và không ngừng duy trì sự bảo đảm thông tin bảo mật và luôn tăng cường an ninh để ngăn chặn sự truy cập bất hợp pháp đến hệ thống chẳn hạn như thông tin của hội viên, ngoại trừ những thông tin đã được thu thập trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi( được đề cập ở trên).

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
as calm as a toad in the sun
Bình thản chấp nhận những gì xảy ra, bình chân như vại
Example: We can't believe that Liza is as calm as a toad in the sun when she knows she's failing the test the 3rd time.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode