A light purse makes a heavy heart In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "a light purse makes a heavy heart", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Flora Ha calendar 2021-11-01 04:11

Meaning of A light purse makes a heavy heart

Synonyms:

to be broke , to be skint , not have two pennies to rub together

Variants:

a heavy purse makes a light heart

A light purse makes a heavy heart proverb

Thiếu tiền khiến con người cảm thấy lo lắng, căng thẳng và không vui.

After he lost his job, he is always sad. It cannot be denied that a light purse makes a heavy heart. - Sau khi mất việc làm, anh ấy luôn buồn bã. Ví nhẹ lòng nặng là điều không thể phủ nhận.

I regret wasting too much money, a light purse makes a heavy heart. - Tôi hối hận vì lãng phí quá nhiều tiền, ví nhẹ thì lòng nặng trĩu.

Other phrases about:

to pinch pennies

tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể

a golden key can open any door
Mọi thứ đều có thể được thực hiện với đủ lượng tiền (hoặc lời hứa về lượng tiền đó)
put the bite on (one)

 Được dùng để nói ai đó cố lấy tiền từ bạn; moi tiền từ bạn

earn a/your crust

Làm bất kỳ công việc nào để kiếm sống

don't spend it all in one place

Một câu nói đùa được dùng khi ai đó nhận được một số tiền nhỏ

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode