A tough customer/cookie In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "a tough customer/cookie", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Zesty Y calendar 2021-12-02 01:12

Meaning of A tough customer/cookie

A tough customer/cookie noun phrase informal

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

I believe that there will be no obstacles that can stop him from succeeding because he is a tough cookie. - Tôi tin rằng sẽ không có trở ngại nào có thể ngăn cản anh ấy đến với thành công bởi vì anh ấy là một người rất kiên cường và mạnh mẽ.

No one can make her change her mind because she is a tough customer. - Không ai có thể khiến cô ấy thay đổi quyết định bởi vì cô ấy là một người rất cương quyết.

Other phrases about:

little strokes fell great oaks

Những nỗ lực nhỏ và đều đặn có thể mang lại thành quả lớn.

drive your message/point home

Nêu nội dung một cách rất mạnh mẽ, rõ ràng và hiệu quả

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

Constant dripping wears away a stone

Kiên trì và quyết tâm sẽ đạt được thành công

make a spoon or spoil a horn

Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều gì đó, dù kết thúc thành công hay thất bại

Origin of A tough customer/cookie

Nguồn gốc của cụm danh từ này không rõ ràng.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
to leave well enough alone

Cố gắng tránh thay đổi điều gì vì việc thay đổi này có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

Example:

I could have changed my answer, but I decided to leave well enough alone.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode