By guess and by golly In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "by guess and by golly", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tonia Thai calendar 2021-10-07 08:10

Meaning of By guess and by golly

Synonyms:

by guess or by gosh

Variants:

by guess and by gosh , by guess and by God

By guess and by golly phrase

Dựa vào suy đoán và may mắn

I went by guess and by golly because I didn't know what the answer was. - Tôi đã đoán ăn may bởi vì tôi chả biết câu trả lời là gì.

By guess and by golly, I answered correctly. - Nhờ vào may mắn, tôi đã trả lời đúng.

Other phrases about:

to count your lucky stars

Cảm thấy may mắn bởi vì bạn tránh được một tình huống xấu.

it's an ill wind that blows no good
trong cái rủi có cái may
no prizes for guessing sth

Vô cùng dễ đoán, suy luận ra cái gì

Even a Broken Clock Is Right Twice a Day

Một người năng lực bình thường, không đáng tin cậy vẫn có thể đúng về cái gì đó, thậm chí nếu có như vậy thì đó chỉ là do may mắn, tình cờ.

fortune smiles on sb

Thành ngữ này được sử dụng để nói rằng ai đó rất may mắn (May mắn đã mỉm cười với ai đó)

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Is the Juice Worth the Squeeze

Liệu kết quả có xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra không?

Example:

When I started this job, I wondered: "Is the juice worth the squeeze?"

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode