Fortune smiles on sb In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "fortune smiles on sb", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Evelyn Nguyen calendar 2022-02-24 05:02

Meaning of Fortune smiles on sb

Synonyms:

The gods smile on somebody

Fortune smiles on sb sentence positive

Cách diễn đạt khác của thành ngữ này là  "Fortune smiles upon somebody".

Thành ngữ này được sử dụng để nói rằng ai đó rất may mắn (may mắn đang mỉm cười với ai đó).

 

Fortune smiled on me and I was successful to figure out the solution. - Vận may đã mỉm cười với tôi và tôi đã thành công tìm ra giải pháp.

I heard that Johnny has won a lottery. Fortune smiled on him! - Tôi nghe nói rằng Johnny đã trúng số. Vận may đã mỉm cười với anh ấy!

Mary has got a promotion to a higher position. I guess fortune smiles upon her at the moment! - Mary đã được thăng chức lên vị trí cao hơn. Tôi đoán là bây giờ vận may đang mỉm cười với cô ấy.

Fortune only smiles on anyone who is willing to take risks. - Vận may chỉ mỉm cười với những ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Other phrases about:

to count your lucky stars

Cảm thấy may mắn bởi vì bạn tránh được một tình huống xấu.

it's an ill wind that blows no good
trong cái rủi có cái may
Even a Broken Clock Is Right Twice a Day

Một người năng lực bình thường, không đáng tin cậy vẫn có thể đúng về cái gì đó, thậm chí nếu có như vậy thì đó chỉ là do may mắn, tình cờ.

by guess and by golly

Dựa vào suy đoán và may mắn

more by accident than (by) design

Hay không bằng hên

Grammar and Usage of Fortune smiles on sb

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
have the world at your feet

Thành công vang dội và được nhiều người ngưỡng mộ.

Example:

After becoming the winner of The Voice of Vietnam, Duc Phuc had the world at his feet.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode