Fuck freak In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "fuck freak", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Yourpig Huyen calendar 2021-06-19 12:06

Meaning of Fuck freak

Fuck freak singular noun negative vulgar derogatory slang

Người nghiện quan hệ tình dục

It is rumored that she is a hot little fuck-freak. - Được đồn đại rằng cô ấy là cô gái nóng bỏng nghiện tình dục.

He is a fuck freak. - Anh ấy là người nghiện tình dục.

She just loves the man who is a fuck freak. - Cô ấy chỉ yêu người đàn ông nghiện tình dục.

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

studhammer

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta đã quan hệ tình dục thành công với phụ nữ.

Grammar and Usage of Fuck freak

More examples:

None

Origin of Fuck freak

Nguồn gốc của thành ngữ không rõ ràng.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
give it some welly

Thực hiện một cách đầy nhiệt huyết hoặc nỗ lực

Example:

This is the last round. Come on! Give it some welly!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode