Glutz In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "glutz", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tonia Thai calendar 2021-09-01 12:09

Meaning of Glutz

Glutz offensive noun slang

Được dùng để ám chỉ một người phụ nữ quan hệ tình dục bừa bãi với rất nhiều người

Many people call her a glutz. - Nhiều người gọi cô ta là con điếm.

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

fuck freak

Người nghiện quan hệ tình dục. 

studhammer

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta đã quan hệ tình dục thành công với phụ nữ.

Grammar and Usage of Glutz

Noun Forms

  • glutzes
error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
in any (way,) shape or form

Trong mọi tình huống, bằng bất kỳ hình thức nào.

Example:

I will not accept it in any way, shape or form.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode