Goozlum In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "goozlum", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Regina Tuyen Le calendar 2021-10-08 02:10

Meaning of Goozlum

Goozlum noun

Được sử dụng để chỉ chất dẻo và dính như nước thịt, súp, v.v.

The goozlum you made is so delicious. Could I have more? - Nước xốt bạn làm rất ngon. Có thể cho tôi thêm được không?.

Other phrases about:

dish fit for the gods
Chất lượng món ăn trên cả tuyệt vời
juice and cookies

Đồ ăn và nước uống đơn giản và không làm thể làm thỏa mãn; đồ ăn nhẹ

fill (one's) face

Ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn

gronk

1. Được dùng để mô tả một chất ghê tởm, khó chịu như bụi bẩn giữa các ngón chân.

2. Vô giá trị, vô dụng.

3. Ngừng chạy.

4. Ngủ.

motion lotion

chất lỏng hoặc một chất dùng để tiếp nhiên liệu/tra dầu, đặc biệt là cho mục đích máy móc hoặc tình dục.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
in any (way,) shape or form

Trong mọi tình huống, bằng bất kỳ hình thức nào.

Example:

I will not accept it in any way, shape or form.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode