If there's grass on the field, play ball In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "if there's grass on the field, play ball", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Jenne Phuong calendar 2021-09-21 11:09

Meaning of If there's grass on the field, play ball

Variants:

if there's grass on the pitch, play ball , if there's grass on the wicket, let's play cricket

If there's grass on the field, play ball vulgar slang

Có thể chập quan hệ tình dục, khi một người có lông mu.

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

fuck freak

Người nghiện quan hệ tình dục. 

studhammer

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta đã quan hệ tình dục thành công với phụ nữ.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
here today, gone tomorrow
Nói về điều gì đó tạm thời, ngắn ngủi
Example: There are so many new technology companies which are here today, gone tomorrow.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode