Jump (one's) bones In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "jump (one's) bones", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Jenny Anh calendar 2021-08-15 01:08

Meaning of Jump (one's) bones

Jump (one's) bones American Canada vulgar slang

Làm tình hay quan hệ với ai đó

They just jumped each other’s bones after one date. - Họ ngủ với nhau chỉ sau một buổi hẹn hò.

Just by the way he looked at her, I knew he wanted to jump her bones. - Với cái cách anh ta nhìn cô ấy, tôi đã biết anh ta muốn ngủ với cô ấy.

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

fuck freak

Người nghiện quan hệ tình dục. 

studhammer

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta đã quan hệ tình dục thành công với phụ nữ.

Grammar and Usage of Jump (one's) bones

Các Dạng Của Động Từ

 • jumped one's bones
 • jumping (one's) bones
 • jumps (one's) bones
 • Tính Từ Sở Hữu

  • jump her bones
  • jump his bones
  • jump my bones
  • jump our bones
  • jump their bones
  • jump your bones

Động từ "jump" nên được chia theo thì của nó.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
damn sight better

Được dùng để nhấn mạnh rằng ai đó hay cái gì đó nhiều hơn hoặc tốt hơn

Example:

Mia can paint a damn sight better than I can.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode