Just Fell Off the Turnip Truck In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "Just Fell Off the Turnip Truck", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Caroline Tran calendar 2021-02-27 08:02

Meaning of Just Fell Off the Turnip Truck

Just Fell Off the Turnip Truck negative spoken language

Dùng để mô tả một người ngây thơ, cả tin, thiếu kinh nghiệm, dễ bị lừa dối, chất phác, vân vân.

A cup of coffee for $50? Do you think I just fell off the turnip truck? - Một tách cà phê giá $50? Bạn nghĩ tôi ngốc chắc?

He is so weird, he acts like he just fell off the turnip truck. - Anh ta thật kỳ quặc, anh ta hành động như kẻ ngốc vậy.

Other phrases about:

a load of baloney
Sự sai lầm, điều vô nghĩa, hoặc sự ngu ngốc
The author of your own misfortune
Bị khiển trách vì một lỗi chủ quan
need (to have) your head examined

 nói hoặc tin điều gì hoặc ai đó  hoàn toàn điên rồ, ảo tưởng hoặc ngu ngốc.

a beetle brain

Một người chậm hiểu hoặc ngu ngốc

Grammar and Usage of Just Fell Off the Turnip Truck

Các Dạng Của Động Từ

  • fall off the turnip truck
  • falls off the turnip truck
  • fell off the turnip truck
  • to fall off the turnip truck

Thành ngữ này thường được sử dụng ở thì quá khứ và được đặt trước "just".

More examples:

None

Origin of Just Fell Off the Turnip Truck

Một người đàn ông quê mùa đã quá giang lên thành phố trên một chiếc xe tải củ cải của nông dân. (Nguồn ảnh: Flickr)

Thành ngữ này đã được sử dụng ít nhất là từ những năm 1970 và mọi người đã gợi ý nhiều nguồn gốc hợp lý cho nó. Một trong những nguồn gốc đó là ý tưởng đề cập đến một người đàn ông quê mùa đã quá giang lên thành phố trên một chiếc xe tải củ cải của nông dân.
 

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
Stranger things have happened
Để nói về lời đề nghị hoặc ý tưởng nào đó dường như rất kỳ lạ nhưng vẫn có thể xảy ra
Example: A: "Do you think that a bookworm like Jim would come to our party?"
B: "Well, stranger things have happened"
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode