Little strokes fell great oaks In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "little strokes fell great oaks", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tommy Tran calendar 2021-04-09 01:04

Meaning of Little strokes fell great oaks

Synonyms:

Mighty oaks from little acorns grow

Little strokes fell great oaks proverb

Chúng ta có thể đạt được những việc lớn lao nhờ vào những nỗ lực kiên trì nhỏ bé.

I know you're overwhelmed with the huge number of assignments, but little strokes fell great oaks, you just have to take it easy and you'll be fine. - Tớ biết là cậu đang ngợp với số lượng bài tập, nhưng nước chảy thì đá mòn mà, cậu chỉ cần từ từ bình tĩnh lại là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

A: "Sorry, I feel a little bit distracted today. There is so much going on right now." B: "It's okay. Just take your time, little strokes fell great oaks!" A: "I'll keep that in mind." - A: "Xin lỗi, hôm nay tớ hơi mất tập trung. Dạo này có nhiều chuyện quá." B: "Không sao. Cậu cứ từ từ giải quyết, nước chảy đá mòn mà!" A: "Tớ nhớ rồi."

Other phrases about:

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

Constant dripping wears away a stone

Kiên trì và quyết tâm sẽ đạt được thành công

a tough customer/cookie

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

make a spoon or spoil a horn

Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều gì đó, dù kết thúc thành công hay thất bại

you can't keep a good man/woman down

Một người quyết tâm và mạnh mẽ người sẽ vượt qua bất cứ khó khăn gì

Origin of Little strokes fell great oaks

"Poor Richard's Almanack". (Nguồn: BookDepository)

Câu nói này được tìm thấy trong tác phẩm Poor Richard's Almanack, viết bởi Benjamin Franklin.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode