No prizes for guessing sth In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "no prizes for guessing sth", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Mia Le calendar 2021-02-17 03:02

Meaning of No prizes for guessing sth

No prizes for guessing sth Australia British phrase

Dễ dàng đoán, suy luận ra cái gì

No prizes for guessing what Steven is thinking. - Nhìn là biết Steven đang nghĩ gì.

Mom: Louis, where did Jack go last night? Louis: No prizes for guessing where he was. He loves to play at Jim's house. - Mẹ: Louis, tối qua Jack đi đâu vậy con? Louis: Qúa dễ đoán mà mẹ ơi. Anh hai thích đến chơi nhà Jim mà.

Other phrases about:

by guess and by golly

Dựa vào suy đoán và may mắn

by guess and by gosh

Làm việc gì đó mà không có dự định hay ước tính ban đầu.

if memory serves

Nếu tôi nhớ không lầm

(one's) little finger told (one) that

Người nói dùng cụm từ này để thừa nhận rằng anh ấy hoặc cô ấy đã biết điều gì đó bằng một cách khác thường.

Grammar and Usage of No prizes for guessing sth

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
have the world at your feet

Thành công vang dội và được nhiều người ngưỡng mộ.

Example:

After becoming the winner of The Voice of Vietnam, Duc Phuc had the world at his feet.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode