Not know (one's) ass from a hole in the ground In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "not know (one's) ass from a hole in the ground", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Zesty Y calendar 2022-02-09 10:02

Meaning of Not know (one's) ass from a hole in the ground

Synonyms:

not know the difference between one's ass and a hole in the ground , dumbski , not know one's head from a hole in the ground , Dead from the Neck Up

Not know (one's) ass from a hole in the ground slang rude

Thật là vô cùng ngu ngốc; không tỉnh táo

She didn't know her ass from a hole in the ground when quitting such a decent job. - Cô ấy thật là ngu ngốc khi từ bỏ một công việc tử tế như vậy.

What! You refused such a good price! You don't know your ass from a hole in the ground. - Gì! Bạn đã từ chối một mức giá tốt như vậy! Bạn thật là ngu ngốc.

Other phrases about:

(as) thick as mince

Rất ngu, dốt

(as) silly as a wheel

Rất ngốc nghếch, hoặc ngu dốt

Just Fell Off the Turnip Truck

Dùng để mô tả một người ngây thơ, cả tin, thiếu kinh nghiệm, dễ bị lừa dối, chất phác, vân vân.

need (to have) your head examined

 nói hoặc tin điều gì hoặc ai đó  hoàn toàn điên rồ, ảo tưởng hoặc ngu ngốc.

Origin of Not know (one's) ass from a hole in the ground

Nguồn gốc của tiếng lóng này không rõ ràng.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
odd man out
Một người khác biệt so với mọi người trong nhóm.
Example: I was always the odd man out at school.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode