Put the bite on (one) In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "put the bite on (one)", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Julia Huong calendar 2021-07-17 01:07

Meaning of Put the bite on (one)

Synonyms:

put the bee on (someone) , put the arm on (one) , put the touch on (one)

Put the bite on (one) slang

Được dùng để nói ai đó cố lấy tiền từ bạn; cố moi tiền

I discovered that my younger brother put the bite on my mother for 100 dollars. - Tôi đã phát hiện ra rằng em trai tôi đã cố gắng vòi vĩnh 100 đô từ mẹ.

He is addicted to drugs and alcohol. He sometimes puts the bite on me for buying them. - Anh ta là người nghiện thuốc và rượu. Thỉnh thoảng anh ta đến moi tiền để mua.

Other phrases about:

to pinch pennies

tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể

a golden key can open any door
Mọi thứ đều có thể được thực hiện với đủ lượng tiền (hoặc lời hứa về lượng tiền đó)
a light purse makes a heavy heart

ví nhẹ thì lòng nặng

earn a/your crust

Làm bất kỳ công việc nào để kiếm sống

don't spend it all in one place

Một câu nói đùa được dùng khi ai đó nhận được một số tiền nhỏ

Grammar and Usage of Put the bite on (one)

Các Dạng Của Động Từ

  • puts the bite on
  • putting the bite on

Động từ "put" nên được chia theo thì của nó.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

1 Comment

    08:15 Ngày 27 tháng 7 năm 2022 - Flulpinny  

    [HTML_REMOVED]Cialis[HTML_REMOVED] Sinus Infection Amoxicillin

    Reply
Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode