Selling the farm In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "selling the farm", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Christina Quynh calendar 2022-03-23 06:03

Meaning of Selling the farm (redirected from sell the farm )

Synonyms:

To bet the farm/ranch

Sell the farm verb phrase

Mạo hiểm tất cả tài sản của bạn để đầu tư vào cái gì đó

John went bankrupt after he sold the farm on a huge business venture. - John bị phá sản sau khi anh ta liều lĩnh đầu tư vào một thương vụ khổng lồ.

Don’t sell the farm on these stocks. - Đừng liều lĩnh đầu tư hết tiền vào mấy loại cổ phiếu đó.

She wants to run a restaurant but she is not willing to sell the farm on it. - Cô ấy muốn mở một nhà hàng nhưng không sẵn sàng mạo hiểm đầu tư tất cả vào nó.

Other phrases about:

spare no expense/pains/trouble doing something

Dành nhiều thời gian, tiền bạc hoặc nỗ lực cho điều cần thiết. 

Grammar and Usage of Sell the farm

Các Dạng Của Động Từ

  • sells the farm
  • sold the farm
  • selling the farm

Động từ "sell" nên được chia theo thì của nó.

Origin of Sell the farm

Nguồn: Internet

Thành ngữ bắt nguồn từ Bắc Mỹ vào thế kỷ 19. Ở miền viễn Tây, người ta thường bán ruộng vườn hoặc trang trại để lấy tiền chơi bài poker và tương tự ở thành thị, họ có thể cược nhà của mình. Cụm từ thường được sử dụng với ý nghĩa tiêu cực, cụ thể là “Tôi sẽ không bán/cược những thứ tôi có cho việc đó vì nó không chắc chắn.”

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
no half measures

Các biện pháp hoặc hành động thích hợp

Example:

There were no half measures in the wedding from the very beginning to the end.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode