Size queen In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "size queen", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Yourpig Huyen calendar 2021-09-14 03:09

Meaning of Size queen

Size queen singular noun slang

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

He has met trouble with his new girlfriend who is a size queen. - Anh gặp rắc rối với cô bạn gái mới người thích hàng to.

Other phrases about:

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

fuck freak

Người nghiện quan hệ tình dục. 

studhammer

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta đã quan hệ tình dục thành công với phụ nữ.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
give it some welly

Thực hiện một cách đầy nhiệt huyết hoặc nỗ lực

Example:

This is the last round. Come on! Give it some welly!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode