Studhammer In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "studhammer", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tonia Thai calendar 2021-12-21 12:12

Meaning of Studhammer

Studhammer noun slang

Nếu bạn mô tả một người nào đó là studhammer, điều đó có nghĩa là anh ta thành công quan hệ tình dục với phụ nữ.

Everyone knows that James is a studhammer. - Tất cả mọi người biết rằng James là một tay giỏi gạ gẵm phụ nữ.

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

fuck freak

Người nghiện quan hệ tình dục. 

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
let your heart rule your head

Làm việc gì dựa vào cảm xúc của mình hơn là dựa vào lý trí

Example:

I can't believe that Tom beat his classmate. He's always the one who let his heart rule his head.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode