You can't keep a good man/woman down In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "you can't keep a good man/woman down", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tommy Tran calendar 2021-02-04 05:02

Meaning of You can't keep a good man/woman down

You can't keep a good man/woman down spoken language informal

Một người quyết tâm và có năng lực sẽ vượt qua được khó khăn hay thách thức và cuối cùng sẽ đạt được thành công.

A: "I think it's time to give up." B: "No. You can't keep a good man down!" - A: "Tớ nghĩ đến lúc bỏ cuộc rồi." B: "Không được. Không gì có thể làm chùn bước tớ đâu!"

Try to interfere with his work and he'll come back stronger. You know you can't keep a good man down. - Thử phá đám công việc của anh ấy đi và anh ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Không gì có thể cản bước một người vững chí đâu.

Other phrases about:

little strokes fell great oaks

Những nỗ lực nhỏ và đều đặn có thể mang lại thành quả lớn.

be made of sterner stuff

Người có cá tính mạnh mẽ

Constant dripping wears away a stone

Kiên trì và quyết tâm sẽ đạt được thành công

a tough customer/cookie

Một người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác

make a spoon or spoil a horn

Làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều gì đó, dù kết thúc thành công hay thất bại

Origin of You can't keep a good man/woman down

Cụm từ này có mối liên hệ với các đoạn văn ở trong Cựu ướcTân ước, bao gồm cả mối liên hệ rõ ràng với sự kiện Phục sinh.

Cụm từ này cũng là tựa đề của bài hát Can't Keep A Good Man Down bởi John Miles & Robert Marshall.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode