Thành Ngữ Trong Tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh là gì?
Một thành ngữ hay còn gọi là idiomatic expression là một nhóm các từ được thành theo cách dùng do nghĩa của chúng không thể suy ra từ những từ đơn lẻ hợp thành được.

Tại sao người học tiếng Anh nên dùng thành ngữ trong văn viết thân mật và trong hội thoại hằng ngày?
Hầu hết thành ngữ đều không trang trọng, vậy nên người học tiếng Anh nên dùng chúng cẩn thận. Bạn sẽ nghe thấy và nhìn thấy rất nhiều thành ngữ được sử dụng bởi người bản xứ trong báo, tạp chí, chương trình truyền hình, phim, và ca nhạc. Vì thế lời nói hay viết của bạn sẽ trông thật tự nhiên và lưu loát nếu bạn dùng thành ngữ trong hội thoại hằng ngày và trong văn phong thân mật.

Làm sao để học và dùng thành ngữ đúng
Một thành ngữ thông thường có nghĩa đen là các từ kết hợp hài hòa với nhau tạo thành nghĩa nguyên gốc và nghĩa bóng là nghĩa ẩn dụ của các từ. Cách tốt nhất để hiểu một thành ngữ là hiểu ngữ cảnh và nguồn gốc của nó.

Sự khác nhau giữa  idioms, proverbs và collocations
Một thành ngữ là một cụm có nghĩa riêng của nó mà không thể được hiểu theo nghĩa của các từ đơn lẻ trong cụm hợp thành trong khi đó tục ngữ là một lời nói xúc tích phổ biến truyền tải lời khuyên, bài học học hoặc thông điệp về con người nên cư xử như thế nào hoặc về cách thể hiện một tư tưởng chung được cho là đúng. Thành ngữ là các cụm từ, nhưng tục ngữ thường là mệnh đề hoặc câu.

Collocation chỉ đơn giản là các từ thường đi với nhau chẳng hạn như phrasal verbs: go up ( tăng lên), take off (cất cánh), get rid off ( loại bỏ, từ bỏ).

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
as calm as a toad in the sun
Bình thản chấp nhận những gì xảy ra, bình chân như vại
Example: We can't believe that Liza is as calm as a toad in the sun when she knows she's failing the test the 3rd time.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode