Tục Ngữ Trong Tiếng Anh

Tục ngữ là gì?

Tục ngữ là một lời nói phổ biến truyền đạt lời khuyên, bài học về con nên hành sử như thế nào hoặc thể hiện tín ngưỡng được đại đa số mọi người cho là đúng.

Tại sao người học tiếng Anh nên biết về tục ngữ?

Học tục ngữ là một yếu tố quan trọng trong quá trình chinh phục ngôn ngữ bởi vì giống như thành ngữ, tục ngữ có thể mang đến nhận thức tốt hơn về ngôn ngữ và văn hóa nhờ vào độ phổ biến của tục ngữ trong hội thoại, văn học, phim và kịch, âm nhạc, phim hoạt hình, quảng cáo và các loại hình nghe nhìn khác. Bên cạnh đó, học tục ngữ có thể giúp bạn lĩnh hội sự thông thái và tinh thần của người xưa cũng chính là những giá trị văn hóa và lịch sử mà con người nên bảo tồn.

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
to leave well enough alone

Cố gắng tránh thay đổi điều gì vì việc thay đổi này có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn

Example:

I could have changed my answer, but I decided to leave well enough alone.

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode