Về Chúng Tôi

Youridioms.com là từ điển thành ngữ trực tuyến cung cấp đầy đủ thông tin về các thành ngữ, tục ngữ, những câu nói nổi tiếng trong tiếng anh bao gồm: giải thích ý nghĩa, hoàn cảnh ra đời, tác giả, khu vực địa lý, ... bằng tiếng Anh và tiếng Việt một cách chính xác, tin cậy, dựa trên nguồn tham khảo được trích dẫn rõ ràng và được kiểm tra bởi chuyên gia về ngôn ngữ đồng thời cũng là người bản xứ. 

Từ điển trực tuyến Youridioms.com không chỉ cung cấp cho bạn nghĩa của thành ngữ, tục ngữ, những câu nói nổi tiếng mà còn cung cấp về cách sữ dụng, ví dụ: lịch sử, tác giả của nó. Để bạn hiểu hơn về văn hoá của người Anh, Mỹ và sử dụng chúng một cách chính xác hơn.

Vào khoảng cuối năm 2018, chúng tôi nhận thấy nhu cầu về sử dụng thành ngữ và hiểu về văn hoá tiếng Anh là rất cần thiết. Chính vì thế, chúng tôi đã thành lập trang web Youridioms.com với mục đich cung cấp cổng thông tin miễn phí về thành ngữ trên hai thứ tiếng Anh - Việt và Anh - Anh.

Nhờ công đồng và cộng tác viên của Youridioms.com, 300.000 thành ngữ/tục ngữ/câu nói nổi tiếng và liên tục được cập nhật, phân loại, sắp xếp theo từng danh mục, sở thích của người dùng, dựa theo những từ khóa về tác giả, chủ đề, nguồn gốc, ...

Bằng cách ứng dụng máy học để tự động sưu tầm, phân loại các thành ngữ, tục ngữ, những câu nói nổi tiếng trên các trang web tin tức cùng với sự đóng góp hiệu chỉnh từ cộng tác viên và sự tham vấn học thuật từ các chuyên gia ngôn ngữ. Chúng tôi tự hào xây dựng nên bộ từ điển về thành ngữ lớn nhất thế giới.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và động viên từ những người bạn: Nick, Jane, Anna, những cộng tác viên và người dùng đã luôn bên cạnh chúng tôi đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng, hiệu chỉnh bộ cơ sở dữ liệu cho website ngày một hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn,

Mọi đóng góp xin gữi email về: info@youridioms.com

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
as calm as a toad in the sun
Bình thản chấp nhận những gì xảy ra, bình chân như vại
Example: We can't believe that Liza is as calm as a toad in the sun when she knows she's failing the test the 3rd time.
Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode