A beetle brain In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "a beetle brain", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Mocha Phat calendar 2022-03-21 05:03

Meaning of A beetle brain

Synonyms:

the conehead , Cabbage head

A beetle brain American British noun slang

Một người chậm hiểu hoặc ngu ngốc

I know you're a smart guy, but sometimes you act like a beetle brain. - Tôi biết anh là một gã sáng dạ, nhưng đôi khi anh hành động như thằng ngu vậy.

I don't know why my brother is such a beetle brain when it comes to physics. - Tôi không hiểu sao thằng em tôi nó lại tệ hại trong môn vật lý tới vậy.

Don't ask him these questions. He is a beetle brain. - Đừng hỏi anh ấy những câu hỏi này. Anh ta chậm tiêu lắm.

Other phrases about:

Just Fell Off the Turnip Truck

Dùng để mô tả một người ngây thơ, cả tin, thiếu kinh nghiệm, dễ bị lừa dối, chất phác, vân vân.

need (to have) your head examined

 nói hoặc tin điều gì hoặc ai đó  hoàn toàn điên rồ, ảo tưởng hoặc ngu ngốc.

not know (one's) ass from a hole in the ground

Thật là vô cùng ngu ngốc; không tỉnh táo

Doesn't know shit from Shinola

Để chỉ rằng một người là ngu dốt hoặc là có một sự lựa chọn, kiến thức tồi tệ.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode