A golden key can open any door In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "a golden key can open any door", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Caroline Tran calendar 2020-08-04 06:08

Meaning of A golden key can open any door

Synonyms:

every man has his price

A golden key can open any door proverb spoken language informal

Mọi thứ, dù là một vấn đề khó khăn thì đều có thể giải quyết được bằng đủ tiền

I was suprised that Peter got into a good school because he was not a good student. Now I understand a golden key can open any door. - Tôi đã rất ngạc nhiên khi Peter vào được một ngôi trường tốt bởi vì anh ấy không phải là một học sinh giỏi. Đúng là mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền.

Although I went to the meeting late, I still had a seat. A golden key can open any door. - Mặc dù tôi đến buổi họp trễ nhưng tôi vẫn có chỗ ngồi. Mọi thứ đều giải quyết được bằng tiền.

Other phrases about:

be going places

Ai đó sẽ thành công.

make up leeway

Khắc phục một số bất lợi hoặc thoát khỏi tình huống xấu khi bạn đã mất nhiều thời gian cho nó.

to pinch pennies

tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể

win/earn your spurs
Được người khác công nhận kỹ năng của mình.
the squeaky wheel gets the grease

Được dùng để nhấn mạnh rằng những cá nhân hay phàn nàn hoặc gây vấn đề thường hay được chú ý đến

Grammar and Usage of A golden key can open any door

Origin of A golden key can open any door

(Nguồn ảnh: Internet)

 

Người đầu tiên được biết đến đã viết thành ngữ này là nhà soạn kịch người Anh John Lyly, trong tác phẩm Euphues and his England, năm 1580. Tác phẩm của ông sau đó đã trở nên phổ biến trong một bộ phim có tên là The magic Christian

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

Example:

Many people call her a glutz.
 

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode