Fuck (one's) brains out In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "fuck (one's) brains out", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Jane Nhung calendar 2022-07-27 05:07

Meaning of Fuck (one's) brains out

Fuck (one's) brains out vulgar slang

Quan hệ tình dục nhiều lần, thường là cả ban ngày hoặc ban đêm

Other phrases about:

size queen

Người chỉ thích bạn tình của họ có dương vật lớn.

glutz

Được dùng để ám chỉ người phụ nữ lăng loàng, quan hệ bữa bãi với nhiều người

jump (one's) bones

Làm tình hay quan hệ với ai đó

if there's grass on the field, play ball

 Khi một người có lông mu, anh hoặc cô ấy có thể quan hệ tình dục.

a notch in (someone's) bedpost

Để chỉ một người danh sách bạn tình thoáng qua của ai đó.

Grammar and Usage of Fuck (one's) brains out

Các Dạng Của Động Từ

  • fucks one's brains out
  • fucking one's brains out
  • fucked one's brains out

Động từ "fuck" nên được chia theo thì của câu.

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode