Love begets love In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "love begets love", English Idiom Dictionary ( also found in Tiếng Anh )

author Tommy Tran calendar 2022-07-27 06:07

Meaning of Love begets love

Love begets love proverb

Nếu bạn cư xử yêu thương hoặc tử tế với ai đó, họ cũng sẽ cư xử theo cách tương tự với bạn hoặc với người khác.

I really believe in the saying, "Love begets love." Therefore, I always try to be nice to everyone I meet. - Tôi rất tin vào câu nói, "Tình yêu sinh ra tình yêu." Vì vậy, tôi luôn cố gắng cư xử tử tế với mọi người.

A: "How can you be so forgiving? I would lose my shit if I were you." B: "It's always better to have a friend than an enemy. Love begets love, my guy." - A: "Sao mà cậu khoan dung quá vậy? Nếu tớ mà là cậu thì tớ nổi điên lên mất." B: "Thêm bạn bớt thù luôn là điều tốt mà. Tình yêu sinh ra tình yêu đấy bạn tôi ơi.

Bạn không thể thô lỗ với mọi người xung quanh và mong họ tôn trọng bạn. Tình yêu sinh ra tình yêu mà anh bạn. - You can't be rude to everyone around and expect them to respect you. Love begets love, my friend.

Other phrases about:

to rob the cradle
Có một mối quan hệ yêu đương, tình dục hay là cưới người trẻ tuổi hơn mình.
Ministering angel shall my sister be
Một thiên thần phụng sự là một người tốt bụng, biết giúp đỡ, ủng hộ và an ủi mọi người
out of the goodness of your heart
Lòng tốt; từ chính sự hào phóng, rộng lượng của mỗi người không phải bởi vì bị yêu cầu hay mong đợi một phần thưởng nào 
put sb on a pedestal

Tin rằng ai đó là một người hoàn hảo không một khuyết điểm

slap and tickle

 Những cử chỉ yêu đương của các cặp đôi như vuốt ve, hôn và âu yếm
 

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẻ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

Make a Donation!

Help us update and complete more idioms

Donate

TODAY
wonders will never cease

Nói khi ai đó cảm thấy hạnh phúc hoặc ngạc nhiên vì điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

Example:

During the course, he was an incompetent student, however, he managed to pass the exam with good results. Wonders will never cease!

Join the Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest updates!

Darkmode