(stark) raving mad/bonkers In english explanation

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "(stark) raving mad/bonkers", English Idiom Dictionary (also found in Vietnamese)

author Zesty Y calendar 2021-05-03 06:05

Meaning of (stark) raving mad/bonkers

Đồng nghĩa

be stark staring mad

(stark) raving mad/bonkers informal

Điên dồ; tràn ngập cảm xúc, đặc biệt là cơn thịnh nộ hoặc nhiệt tình

The sudden ear-piercing noise at mid-night drove me stark raving bonkers. - Tiếng động đột ngột đinh tai nhức óc vào lúc nửa đêm khiến tôi điên lên.

The grumpy old man was stark raving mad as he had been waiting for the bus too long. - Ông già cáu kỉnh nổi điên lên vì đã đợi xe buýt quá lâu.

The appearance of a personality in a public place made fans raving bonkers. - Sự xuất hiện của một người nổi tiếng ở nơi công cộng đã làm người hâm mộ cuồn lên.

Origin of (stark) raving mad/bonkers

Một phiên bản trước đó là 'stark staring mad,', lần đầu tiên được đề cập đến trong cuốn Persius Flaccus của John Dryden, năm 1693: "Art thou of Bethlem's Noble College free? Stark, staring mad." Trong cuốn tiểu thuyết Người hầu gái hấp dẫn, xuất bản năm 1734, Henry Fielding lần đầu tiên sử dụng cụm từ "stark raving crazy" :"I find I am distracted! I am stark raving mad!"

error

Report Error

Do you see anything wrong?

Chia sẽ thành ngữ bạn có

If you are really thankful, what do you do? You share.

Đăng thành ngữ

TODAY
a load of baloney
Sự sai lầm, điều vô nghĩa, hoặc sự ngu ngốc
Example: What a load of baloney. You know I don't have that kind of money.
Darkmode